Pracownicy

Kierownik Katedry

prof. dr hab. Magdalena Danielewicz

m.m.danielewicz@uw.edu.pl

pokój 2.048

telefon: 22 55 20 918

faks: 22 55 26 030

Pracownicy

prof. dr hab. Andrzej Bogusławski

pokój 2.049

telefon: 22 55 21 318

kontakt: e.janukowicz@uw.edu.pl

dr Celina Heliasz-Nowosielska

celina.heliasz@uw.edu.pl

pokój 2.046

telefon: 22 55 26 067

dr Jan Wiślicki

jan.wislicki@gmail.com

pokój 2.049

telefon: 22 55 21 318

dr Daniel Ziembicki

daniel.ziembicki@uw.edu.pl

pokój 2.046

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Janusz S. Bień
prof. dr hab. Maria Semeniuk-Polkowska
dr hab., prof. UW Jadwiga Wajszczuk