Granty

W 2019 roku w Katedrze Lingwistyki Formalnej dr Celina Heliasz-Nowosielska prowadzi badania w ramach grantu Miniatura NCN pt.

 Relacjonowanie działań komunikacyjnych z uwzględnieniem ich multimodalności. 
Badania pilotażowe na materiale etiud Szkoły Filmowej w Łodzi.

Projekt jest realizowany dzięki współpracy KLF UW ze  Szkołą Filmową w Łodzi, która udostępniła do badania materiały video zgromadzone w Archiwum Filmowym.