Dyżury pracowników

Kierownik

Prof. dr hab. Magdalena Danielewicz

Pracownicy

Prof. dr hab. Andrzej Bogusławski

Dr Celina Heliasz – Nowosielska

Dr Alicja Wójcicka

Dr Jan Wiślicki

Doktoranci

Mgr Daniel Ziembicki